Synopsis

Eva is een alleenstaande moeder met drie kinderen die haar leven op orde probeert te krijgen. Ze is echter werkloos en werkt zichzelf steeds dieper in de schulden. Ondanks haar situatie helpt ze de mensen in de wijk en zorgt ze ervoor dat haar kinderen niets te kort komen. Tot er op een dag onverwachts bezoek komt...

Project

De Nieuwe Stad is een bijzondere wijk in Oostende. Een eiland in de stad met hoogbouw, een doolhof van sociale woningen, voetbalpleintjes en smalle achterafsteegjes. Kwetsbaarheid wordt er gecompenseerd met een stevige dosis authenticiteit, humor en solidariteit. Regisseur Nicolas Daenens en schrijfster An De Gruyter doken samen met kleinVerhaal en Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen een aantal maanden onder in De Nieuwe Stad om er met de bewoners een kortfilm te maken die de eigenheid en kracht van hun wijk zichtbaar maakt voor de 'buitenwereld'. Een oude bakkerij middenin de Nieuwe Stad werd omgedoopt tot filmhoofdkwartier waar een kleurrijke schare bewoners de revue passeerde. An en Nicolas sleutelden met de talrijke verhalen en de personages uit de buurt een scenario voor een kortfilm in elkaar dat vervolgens met de wijkbewoners werd gerepeteerd. Het is een verhaal op het lijf van de buurt geschreven: het relaas van een alleenstaande moeder die haar leven op rails tracht te krijgen en daarbij de hulp krijgt van de wijk. Een warm verhaal zonder franjes, soms fragiel en pijnlijk, maar steeds hoopvol.

kleinVerhaal vzw

kleinVerhaal vzw is een participatieve kunstpraktijk die tegen de achtergrond van havenstad Oostende een inspirerende ontmoetings- en creatieplek organiseert waar mensen vanuit alle geledingen van de maatschappij, inclusief de meest kwetsbaren, in de kunsten duiken. kleinVerhaal gaat in zee met professionele, geëngageerde kunstenaars uit film, dans en muziek voor open ateliers waarin een bonte mix van mensen met diverse achtergronden, culturen en leeftijden hun verbeelding vorm geven. Vanuit het hart van de samenleving en via de weg van de kunsten vertaalt, ondervraagt en documenteert kleinVerhaal de complexiteit van de huidige maatschappij in weerbarstige creaties en prikkelende acties.

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen

Samenlevingsopbouw organiseert maatschappelijk kwetsbare groepen. Samen met hen pakken we problemen aan die te maken hebben met grondrechten of met de leefbaarheid in hun buurt, stad, dorp of streek. Sociale uitsluiting en achterstelling maken dat nog teveel mensen niet aan hun grondrechten toekomen. Hun stem wordt niet gehoord, hun belangen te weinig verdedigd. Daarom gaat Samenlevingsopbouw met deze mensen, met partners en beleid, dagelijks aan de slag om dit te veranderen. De focus ligt op de verbetering van de kwaliteit van het leven en het samenleven. We werken graag samen met wie onze ambitie deelt om dit onrecht de wereld uit te helpen. Werken aan solidariteit zit in het DNA van Samenlevingsopbouw. Solidariteit is voor ons de sleutel om maatschappelijk kwetsbare groepen toegang tot grondrechten te bieden. Met de film willen we dan ook het maatschappelijk debat over solidariteit stofferen. Samenlevingsopbouw is reeds meer dan 10 jaar actief in de wijk De Nieuwe Stad in Oostende.